https://www.youtube.com/watch?v=h841MyJuvcM 中國武術真是太帥了 -- ※ 發信站: KOMICA, No.18589904 ※ 文章網址: https://sora.komica.org/00/pixmicat.php?res=18589904
No.18589942 pt0YlDBI: 郭海皇是不是這篇章最好笑的角色05/23 19:14
No.18589968 b7hVD1pU: 糖水最補了05/23 19:16
No.18589987 oesmOAso: >>1858994205/23 19:18
No.18590001 s7drroDo: 這是寫實戰鬥還是超人戰鬥?05/23 19:20
No.18590002 oesmOAso: >>1858994205/23 19:20
No.18590007 oesmOAso: >>1859000105/23 19:21
No.18590014 pt0YlDBI: 四大天王05/23 19:21
No.18590037 E46oBsLI: >>1859001405/23 19:24
No.18590037 E46oBsLI: 明明是四海油王05/23 19:24
No.18590039 QZaB7YUY: >>1859001405/23 19:24
No.18590039 QZaB7YUY: 烈海王84改名殺肉王了05/23 19:24
No.18590046 oesmOAso: https://www.youtube.com/watch?v=316Fc2yyQ8805/23 19:25
No.18590046 oesmOAso: 超花錢ED05/23 19:25
No.18590046 oesmOAso: 這次片頭跟片尾都挺好聽的05/23 19:25
No.18590063 5kxqR0Lg: 笑死人05/23 19:27
No.18590068 LrrDxOws: >>1859000705/23 19:27
No.18590068 LrrDxOws: 100公斤的螳螂,身上的鐵線蟲幾公斤?05/23 19:27
No.18590118 HkAbGGus: >>1858990405/23 19:31
No.18590118 HkAbGGus: 沒追漫畫 太帥了吧這部05/23 19:31
bottom